Forløb til klassen

Børnenes Nytårstale: forløb 4

Dette forløb er ét af i alt fire forløb, der klæder dine elever på til at sige deres mening og forme deres synspunkter, når de skal holde Børnenes Nytårstale. Forløbet kan gennemføres som det fjerde i rækken af de fire forløb – eller det kan gennemføres helt for sig selv.

“Talerstolen” henvender sig både til mellemtrins- og udskolingselever. Mange af øvelserne går igen, men nogle er forskellige fra trin til trin. I lærervejledningerne kan du se, hvis der skal bruges materialer til øvelserne. Formålet med forløbet er, at eleverne får erfaringer med at øver sig i at formidle deres budskaber og holde deres tale foran andre. Dette forløb kan ende ud i, at de elever, der har lyst og mod på det, holder deres tale for uden for skolens rammer, f.eks. for byrådet, skolebestyrelsen eller på det lokale bibliotek. Forløbet leder ligeledes op til, at eleverne kan optage og indsende deres taler til Børnenes Nytårstale på TV 2.

Mellemtrin

“Talerstolen” består af to gruppeøvelser. Én øvelse med udgangspunkt i en film om at takle nervøsitet og én øvelse med fokus på at øve og filme talen samt give feedback. Du kan se øvelserne herunder. I lærervejledningen guides du gennem hele forløbet og fremgangsmåden i øvelserne.

Øvelse 1

Når jeg bliver nervøs

Se filmen: ”Når jeg bliver nervøs” med eleverne. I filmen fortæller Joakim Mæhle om nervøsitet. 

Eleverne kan herefter enten arbejde alene eller gå sammen to og to om at udfylde arbejdsark 4A (‘Når jeg bliver nervøs’).

Øvelse 2

Øv og film din tale

Eleverne er nu nået til at øve sig i at holde den tale, de har skrevet. Hver elev skal have en printet udgave af arbejdsarkene 4B (‘Feedback’) og 4C (‘Gode råd´). Gennemgå arkene fælles i plenum og fortæl eleverne at begge ark også kan bruges til at øve talen derhjemme eller med en makker.

Eleverne skal nu gå sammen enten to og to eller i mindre grupper. Eleverne skal forestille sig, at deres tale skal vises i fjernsynet til nytår. Grupperne skal finde et godt sted, hvor lyset er godt. Den elev, der filmer, kan enten bruge en holder/ben til telefonen/kameraet, eller også skal armen, der holder kameraet, hvile på noget, så det ikke bliver
rystet.

Når alle i gruppen er filmet, skal eleverne med udgangspunkt i arbejdsark 4B, give hinanden feedback. Har nogen elever fået lyst til at sende deres tale ind til TV 2, er der i arbejdsark 4C information om, hvor de kan læse mere (der kræves tilladelse fra forældre/værge, men det fremgår i linket).

Forslag til opsamling i klassen:

 • Hvordan var det at holde sin tale?
 • Hvordan var det at blive filmet?
 • Hvad er vigtigt, når man filmer (lys, skygger, baggrund, lyd)?
 • Hvordan var det at give feedback?
 • Hvordan var det at få feedback?
 • Hvorfor er det vigtigt at give feedback på en god måde?

Ekstra til læren

Vær opmærksom på, hvis nogle elever ikke må eller vil filmes. Aftal med eleverne, at kun er den, der har holdt talen, der har adgang til optagelsen efter øvelsen. Eleverne kan f.eks. optage deres tale på egen mobil. Er dette ikke en mulighed, skal det sikres, at elever ikke har film liggende på andre elevers telefoner.

Overvejelser om rammer for elevernes taleformidling

Overvej hvor og hvordan dine elever skal holde deres taler.

Overvej hvor og hvordan dine elever skal holde deres taler. Måske skal talerne holdes i klassen, i skolens sal, på en ølkasse i skolegården – eller måske skal elevernes stemme og taler ud af klasseværelset og skolens rammer, og finde vej til andre modtagere end de, der plejer at lytte til børn og unge.

Eleverne kan have forskellige grader af lyst og mod til at tale foran andre eller offentligt. For nogle elever kan øvelsen med at optage og give feedback være en stor overvindelse i sig selv. For andre elever kan det være spændende og motiverende at komme bredere ud med sine budskaber. Selvom det ikke er alle dine elever, der har lyst til at holde deres tale uden for klasseværelset, kan det være givende for hele klassen at opleve, hvordan andre tager imod børn og unges perspektiver.

Formålet med at lade eleverne holde tale uden for klasserummet er:

 • at skabe opmærksom omkring værdien af børns perspektiver
 • at eleverne oplever, at deres stemme bliver hørt og tager alvorligt
 • at du som lærer understøtter elevernes mulighed for at bruge deres stemme, og at give deres syn på aktuelle situationer eller debatter i samfundet og/eller lokalsamfundet.

Herunder er nogle eksempler på steder, hvor dine elever kan holde deres tale:

Skal talerne holdes i lokalområdet, f.eks. på det lokale bibliotek, museum og/eller andre fritids- og kulturinstitutioner i kommunen? Som lærer kender du til de lokale muligheder, og hvilket samarbejde skolen i forvejen har.

Har talerne en specifik modtager? Talen kan være rettet mod en specifik problematik/emne, f.eks. toiletforhold på skolen, at ens skolevej er utryg mv. Her kan det være relevant at tænke i modtagere som f.eks. skolebestyrelsen, byrådet, idrætsklubben mv.

UNICEF Danmark samarbejder med biblioteker og museer om forløb, som kan kobles til dette undervisningsforløb og som giver dine elever en lokal talerstol. Hold dig orienteret om igangværende samarbejder og tiltag på www.unicef.dk/nytaarstale.

Skal elevernes taler optages og sendes til TV 2? Hvis én af dine elevers tale bliver valgt, får de mulighed for at tale til hele Danmark til nytår. Bak op om dine elever, hvis de har lyst til dette og læs mere på www.unicef.dk/nytaarstale om, hvordan man sender talen ind.

Udskoling

“Talerstolen” består af to gruppeøvelser. Én øvelse med udgangspunkt i en film om at takle nervøsitet og én øvelse med fokus på at øve og filme talen samt give feedback. Du kan se øvelserne herunder. I lærervejledningen guides du gennem hele forløbet og fremgangsmåden i øvelserne.

Øvelse 1

Når jeg bliver nervøs

Se filmen: ”Når jeg bliver nervøs” med eleverne. I filmen fortæller Joakim Mæhle om nervøsitet. 

Eleverne kan herefter enten arbejde alene eller gå sammen to og to om at udfylde arbejdsark 4A (‘Når jeg bliver nervøs’).

Øvelse 2

Øv og film din tale

Eleverne er nu nået til at øve sig i at holde den tale, de har skrevet. Hver elev skal have en printet udgave af arbejdsarkene 4B (‘Feedback’) og 4C (‘Gode råd´). Gennemgå arkene fælles i plenum og fortæl eleverne at begge ark også kan bruges til at øve talen derhjemme eller med en makker.

Eleverne skal nu gå sammen enten to og to eller i mindre grupper. Eleverne skal forestille sig, at deres tale skal vises i fjernsynet til nytår. Grupperne skal finde et godt sted, hvor lyset er godt. Den elev, der filmer, kan enten bruge en holder/ben til telefonen/kameraet, eller også skal armen, der holder kameraet, hvile på noget, så det ikke bliver
rystet.

Når alle i gruppen er filmet, skal eleverne med udgangspunkt i arbejdsark 4B, give hinanden feedback. Har nogen elever fået lyst til at sende deres tale ind til TV 2, er der i arbejdsark 4C information om, hvor de kan læse mere (der kræves tilladelse fra forældre/værge, men det fremgår i linket).

Forslag til opsamling i klassen:

 • Hvordan var det at holde sin tale?
 • Hvordan var det at blive filmet?
 • Hvad er vigtigt, når man filmer (lys, skygger, baggrund, lyd)?
 • Hvordan var det at give feedback?
 • Hvordan var det at få feedback?
 • Hvorfor er det vigtigt at give feedback på en god måde?

Ekstra til læren

Vær opmærksom på, hvis nogle elever ikke må eller vil filmes. Aftal med eleverne, at kun er den, der har holdt talen, der har adgang til optagelsen efter øvelsen. Eleverne kan f.eks. optage deres tale på egen mobil. Er dette ikke en mulighed, skal det sikres, at elever ikke har film liggende på andre elevers telefoner.

Overvejelser om rammer for elevernes taleformidling

Overvej hvor og hvordan dine elever skal holde deres taler.

Overvej hvor og hvordan dine elever skal holde deres taler. Måske skal talerne holdes i klassen, i skolens sal, på en ølkasse i skolegården – eller måske skal elevernes stemme og taler ud af klasseværelset og skolens rammer, og finde vej til andre modtagere end de, der plejer at lytte til børn og unge.

Eleverne kan have forskellige grader af lyst og mod til at tale foran andre eller offentligt. For nogle elever kan øvelsen med at optage og give feedback være en stor overvindelse i sig selv. For andre elever kan det være spændende og motiverende at komme bredere ud med sine budskaber. Selvom det ikke er alle dine elever, der har lyst til at holde deres tale uden for klasseværelset, kan det være givende for hele klassen at opleve, hvordan andre tager imod børn og unges perspektiver.

Formålet med at lade eleverne holde tale uden for klasserummet er:

 • at skabe opmærksom omkring værdien af børns perspektiver
 • at eleverne oplever, at deres stemme bliver hørt og tager alvorligt
 • at du som lærer understøtter elevernes mulighed for at bruge deres stemme, og at give deres syn på aktuelle situationer eller debatter i samfundet og/eller lokalsamfundet.

Herunder er nogle eksempler på steder, hvor dine elever kan holde deres tale:

Skal talerne holdes i lokalområdet, f.eks. på det lokale bibliotek, museum og/eller andre fritids- og kulturinstitutioner i kommunen? Som lærer kender du til de lokale muligheder, og hvilket samarbejde skolen i forvejen har.

Har talerne en specifik modtager? Talen kan være rettet mod en specifik problematik/emne, f.eks. toiletforhold på skolen, at ens skolevej er utryg mv. Her kan det være relevant at tænke i modtagere som f.eks. skolebestyrelsen, byrådet, idrætsklubben mv.

UNICEF Danmark samarbejder med biblioteker og museer om forløb, som kan kobles til dette undervisningsforløb og som giver dine elever en lokal talerstol. Hold dig orienteret om igangværende samarbejder og tiltag på www.unicef.dk/nytaarstale.

Skal elevernes taler optages og sendes til TV 2? Hvis én af dine elevers tale bliver valgt, får de mulighed for at tale til hele Danmark til nytår. Bak op om dine elever, hvis de har lyst til dette og læs mere på www.unicef.dk/nytaarstale om, hvordan man sender talen ind.