Forløb til klassen

14 podcasts på elevernes præmisser

UNICEF har spurgt skoleelever i Danmark om, hvornår de føler sig allermest udsat og udenfor i skolen. Det har givet os 14 spændende podcastepisoder, hvor det er de unge, der sætter dagsordenen. Sammen med Sofie Østergaard inviteres to elever ind til klassens time. Her får de i hver episode en snak med en ekspert om et af 14 forskellige temaer, hvor eleverne mærker udsatheden i skolen. Teenagers, forældre og lærere kan få et godt indblik i alt fra perfektionskultur til mobning, ved at lytte til de 14 podcasts. Og er du lærer, så kan du også arbejde med et udvalg af dem i klassen.

Et kort forløb til klassen

Du kan bruge klassens time som et undervisningsforløb til dine elever. Vi anbefaler at du afsætter 4 lektioner.

Den første lektion

Vi anbefaler at dine elever sammensættes i grupper af 3-4. Hver gruppe skal vælge én af de 14 podcasts, som gruppen herefter lytter til sammen. Undervejs noteres de vigtigste pointer fra hhv. de elever og den ekspert der indgår i podcasten. Der skal mindst noteres tre pointer fra eleverne og tre fra eksperten. 

Den anden lektion

I den anden lektion er opgaven at gruppens elever diskuterer, hvilke af de pointer man hver har noteret, der er de vigtigste. Det kan også være, at der i diskussionen opstår enighed om en helt ny pointe, som der ikke var tænkt over, mens podcasten blev afspillet. Gruppen skal nu vælge de tre pointer (kan både være fra eleverne eller eksperten) gruppen finder vigtigst og herefter placere dem til den artikel fra Børnekonventionen, den passer bedst på.

Den tredje og fjerde lektion

Nu skal grupperne skiftevis fremlægge for resten af klassen. I en kort fælles fremlæggelse fortæller gruppen, hvordan man har matchet pointerne med de forskellige artikler og hvorfor. Det skal også forklares, hvordan podcastens tema overodnet set passer ind i en børnerettighedskontekst. Det er en fordel hvis gruppen samtidig kan bruge Børnekonventionen til at argumentere for, hvorfor gruppen valgte netop denne podcast.

Hver gruppefremlæggelse afsluttes med at der åbnes op for spørgsmål til gruppen fra resten af klassen. Spørgsmålene har til formål at gøre klassen endnu klogere på, hvorfor netop denne podcast af valgt af gruppen.

Podcast 1

25 min

Ensomhed på sociale medier

I denne podcast inviterer eleverne Eren og Thea fra Hjalleseskolen og Husum Skole eksperten Astrid Haug ind til en snak om ensomhed på SoMe. De taler om, at sociale medier forstærker de relationer, man har i virkeligheden, og at ensomhed er svær at spotte bag en skærm. Eleverne og Astrid Haug kommer med en kærlig opfordring til de voksne om mere nysgerrighed, og at de voksne sagtens kan stole på deres faglighed inden for begreber som ensomhed og fællesskab. 

Listen to “Ensomhed på sociale medier” on Spreaker.

Podcast 2

28 min

Perfektionskultur

Eleverne Mira og Matilde fra hhv. Kildegårdskolen og Maglegårdsskolen taler med forsker Noemi Katznelson om perfekthedskulturen. Sammen sætter de fokus på, at alle – både børn og voksne – er ramt af at skulle være unikke og noget ekstraordinært, hvor man enten er med indenfor gruppen eller udenfor gruppen. Eleverne giver gode råd til ikke kun at kigge på karakteren, og Noemi påpeger, at lærere og fagfolk også har et medansvar i perfektionskulturen.

Listen to “Perfektionskulturen” on Spreaker.

Podcast 3

27 min

Mobning

Eleverne Eren og Thea fra hhv. Hjalleseskolen og Husum Skole inviterer forsker og mobbenørd Helle Rabøl Hansen inden for til en snak om mobning. Det bliver en interessant snak om, hvor komplekst en størrelse mobning er, men at det ikke længere kræver fokus på individet. Det kræver styrkelse af fællesskabet. Gode råd til en mobbefri kultur på skolerne gives af både eleverne og Helle.

Listen to “Mobning” on Spreaker.

Podcast 4

27 min

Sikker adfærd på SoMe

Eleverne Liva og Catharina fra Paradisbakkeskolen og Vigerstedskole inviterer Jon K. Lange (ekspert i børns digitale liv) ind til en snak om sikker adfærd på sociale medier. Sammen taler de om, at spilleregler er essentielle, og at det ikke kun er børn, der skal huske på, hvornår man må eller ikke må lægge billeder op af andre. Et vigtigt budskab i denne podcast er, at de voksne skal lære at abstrahere fra, hvordan de selv bruger sociale medier for at forstå de unges virkelighed.

Listen to “Sikker adfærd på sociale medier” on Spreaker.

Podcast 5

25 min

Kulturforskelle

Eleverne Eren og Matilde fra hhv. Hjalleseskolen og Maglegårdsskolen har inviteret forsker Laila Colding Lagermann indenfor til en snak om kulturforskelle. Det bliver en interessant snak om, hvor vigtigt det er, at lærerne og de voksne i skolen ser sig selv som de vigtige rollemodeller, de er. At det netop er deres ageren, der legitimerer, hvordan fællesskabet opfører sig over for forskelligheder. Gode råd og eksempler gives til både skoler og fagfolk.

Listen to “Kulturforskelle” on Spreaker.

Podcast 6

32 min

Skilsmisse

Eleverne Matilde og Eren fra hhv. Maglegårdsskolen og Hjalleseskolen har inviteret familieterapeuten Lola Jensen indenfor til en snak om det at være skilsmissebarn i skolen. Sammen sætter de fokus på, hvordan det føles altid at mangle den ene halvdel af sig selv – og hvor vigtigt det er, at både forældre og fagfolk fastholder fokus på barnets tarv, og tør at gå ind i privatsfæren overfor forældrene, hvis problemer opstår.

Listen to “Skilsmisse” on Spreaker.

Podcast 7

21 min

Larm i klassen

Eleverne Vilma og Thea fra Langelinieskolen og Husum Skole møder ekspert i klassemiljø Mikkel Windfeld Petersen til en snak om larm i klassen. For larm fylder stadig meget i de danske klasselokaler! Det bliver til en god snak om, hvorfor elever kan komme til at larme mere og mere i løbet af en dag, og hvorfor nogle rum larmer mere end andre. Der gives en masse gode og praktiske råd til, hvordan man kan komme larmen til livs.

Listen to “Larm i klassen” on Spreaker.

Podcast 8

27 min

Kropsidealer

Eleverne Vilma og Thea fra hhv. Langelinieskolen og Husum Skole møder seksualitets- og kønsekspert Morten Emmerik Wøldike til en snak om kropsidealer. De kommer rundt om, hvorfor kropsidealer fylder så meget for børn og unge, og at kropsbevidstheden kommer meget tidligt. Sammen med Morten taler de også om, at drenge ofte kan blive overset da det kan være vanskeligere for drenge at sætte ord på kropsidealer. Der er også gode råd til mere trivsel og kropsdannelse.

Listen to “Kropsidealer” on Spreaker.

Podcast 9

26 min

Stress

Eleverne Thea og Vilma fra hhv. Husum Skole og Langelinieskolen byder psykolog Ulla Dyrløv indenfor til en snak om stress. Sammen sætter de fokus på, at de mange krav og tests gør eleverne stressede. Der bliver tænkt meget på fremtiden, hvilket gør det svært for de unge at være i nuet, da de føler sig evigt evalueret. Både eleverne og Ulla har en række gode råd til de voksne, hvor bl.a. Ulla påpeger, at det er vigtigt at berolige børnene og huske humoren i hverdagen. Det skal være sjovt at gå i skole.

Listen to “Stress” on Spreaker.

Podcast 10

23 min

Yngre og ældre elever

Eleverne Liva og Catharina fra hhv Paradisbakkeskolen og Vigerstedskole inviterer eksperten Jannie Moon Lindskov ind til en snak om yngre og ældre elever. Et emne som fylder meget for børn på skolerne. Sammen taler de om, hvorfor det kan være skræmmende og utrygt at være de mindste på skolen, og hvordan man kan arbejde med relationer på tværs af klassetrin. Jannie Moon Lindskov påpeger vigtigheden i, at det bør være et helskole-initiativ.

Listen to “Yngre og ældre elever” on Spreaker.

Podcast 11

24 min

Læren som samtalepartner

Eleverne Liva og Catharina fra hhv Paradisbakkeskolen og Vigerstedskole inviterer professor Per Schultz Jørgensen indenfor til en snak om, hvorfor tillidsforholdet til lærerne er så vigtigt for eleverne. De taler om, hvor dejligt det er, hvis læreren er mere end bare fagligt interesseret i eleverne, og at det kan være nemmere at tale med en lærer end ens forældre. Per Schultz Jørgensen påpeger blandt andet, at trivsel hos eleverne blandt andet er betinget af en tryg relation til læreren.

Listen to “Læreren som samtalepartner” on Spreaker.

Podcast 12

23 min

Det fysiske undervisningsmiljø

Eleverne Sonja og Matilde fra hhv Husum Skole og Maglegårdsskolen inviterer eksperten Mette Folmer indenfor til en snak om betydningen af det fysiske undervisningsmiljø. De vender både betydningen af hårde stole, alt for varme lokaler og manglende dagslys. En hverdag som de fleste elever i Danmark kender til, og som er dyrt for skolerne at rette op på. Derfor gives der også gode råd til, hvordan man på smarte måder kan højne det fysiske undervisningsmiljø.

Listen to “Det fysiske undervisningsmiljø” on Spreaker.

Podcast 13

33 min

Positive digitale fællesskaber

”Forældregenerationen går på nettet. Det gør unge ikke. De er på nettet!”, siger Stine Liv Johansen, der er formand for Medierådet. Dette statement debatterer vi i denne podcast, der er optaget live på Københavns Professionshøjskole. Ifølge influenceren Lakserytteren forstår mange voksne ikke de ting, som børn bruger deres tid på nettet på, og derfor anerkender de voksne ikke den værdi, som børn finder i online fællesskaber. Med i panelet sidder også Liva og Matilde to Rettighedsskoler.

Listen to “Positive digitale fællesskaber” on Spreaker.

Podcast 14

35 min

Hvor er de voksne egentlig henne?

Udfordringen med at forstå børn og unges digitale liv skyldes måske teknologi, men løsningen skal findes andre steder. Både Eva Fog (digital pædagog) og børnepsykolog Ulla Dyrløv er med i denne live-udsendelse fra Københavns Professionshøjskole, hvor vi også hører børnenes perspektiv via Catharina og Thea fra UNICEF’s Nationale Rettighedsråd. Måske er børnene slet ikke interesserede i de voksnes interesse og hjælp – og hvad gør vi så, som voksne ansvarsbærere?

Listen to “Hvor er de voksne egentlig henne?” on Spreaker.