Børnesyn og Barnets Lov

Film

Barnets Lov har til hensigt at forbedre barnets møde med det offentlige system. Flere af justeringer af loven styrker samtidig børnenes rettigheder. I denne video møder du Hanne Warming (professor i sociologi), der over en årrække har beskæftiget sig med forskellige børnesyn. Sammen med UNICEF Danmarks nationale chef, Cecilia Decara, ser de, gennem konkrete cases, på Barnets Lov med afsæt i forskellige børnesyn.