Moveathon

Moveathon - lær, løb & giv

Moveathon er et forløb til enten din klasse eller din skole, som kombinerer undervisning og motion samt giver eleverne muligheden for at hjælpe andre børn i verden med at få skolegang og uddannelse.

Lær

Første del af forløbet underviser eleverne om børnekonventionen og nogle af FN’s verdensmål – undervisningsmaterialet kan gratis downloades her. Materialet er bygget op om øvelser og cases, der giver eleverne indsigt i, hvilke vilkår børn rundt om i verden lever under i forbindelse med skolegang og uddannelse.

Løb

I den næste del afholdes løbet. Eleverne har på baggrund af den nye viden, fundet sponsorer – typisk forældre og andre familiemedlemmer. Sponsorerne og den enkelte elev fastsætter et beløb, som gives pr. gennemført runde. Moveathon kan afholdes som et klassisk motionsløb. Det kan afholdes i forbindelse med skolernes motionsdag eller være et event i sig selv. I skal bare beslutte hvad én runde skal bestå af.

Giv

Efter løbet fortæller eleverne deres sponsorer, hvor mange runder de har gennemført. Sponsorerne indbetaler herefter det aftalte beløb til UNICEF. Pengene bruges til at støtte børns uddannelse i hele verden. Beløbet kan enten gives til læreren eller overføres direkte via MobilePay eller ved en normal kontooverførsel.

MobilePay nummer: 261727

Kontonummer: Reg: 4183 Konto: 342 0000

Mere om Moveathon

Et Moveathon er et motionsløb, der eventuelt kan afholdes til skolernes motionsdag, hvor skoleelever indsamler penge – se mere om det i denne video.

Download Moveathon-materiale

Her kan du downloade udvalgte elementer fra vores Moveathon pakke.

Tilmeld din skole