Helle Rabøl Hansen (cand.jur. og PhD) har beskæftiget sig med børns rettigheder gennem en årrække. Sammen med UNICEF har Helle arbejdet med at udvikle materialer, der oplyser om Børnekonventionens relevans for skoler. I denne video forklarer Helle, hvordan artikel 28 i konventionen giver børn ret til værdighed under uddannelse. Helle giver inputs til, hvordan et didaktisk greb med fokus på fællesskaber og forskellighed kan styrke elevernes rettigheder.