Online kursus

Velkommen til dit rettighedslaboratorie

UNICEF’s RettighedsLAB er et laboratorium, der giver plads til forsøg og nye veje på din skole
– så længe det understøtter dit arbejde med at styrke børnenes rettigheder. RettighedsLAB er udviklet til UNICEF’s rettighedsskoler, men alle skoler er velkomne til at være med.

UNICEF’s RettighedsLAB tager dig gennem forskellige flows, som består af målinger, digitale moduler og forsøg. Du finder det hele på denne side, hvor du inviteres ind i et eksperimentelt arbejde med at fremme børns rettigheder på din skole – uanset om du er lærer, pædagog, leder eller noget helt fjerde.

Flow 1: Børnekonventionen på en rettighedsskole

Det første flow i RettighedsLAB handler om Børnekonventionens vigtigste principper og hvordan en hel skole kan gå i fælles front mod et styrket fokus på børns rettigheder.

Efter flow 1 kan du…:

 • beskrive hovedformålet med en rettighedsskole.
 • bringe en rettighedsbaseret tilgang til børn ind i dit daglige virke.
 • forstå bevæggrundene for at rettighedsskoler eksisterer.
 • gengive de fire hovedområder i Børnekonventionen.
 • bruge de relevante artikler fra konventionen til at fremme børns rettigheder i dit daglige virke.
 • anvende konventionen aktivt i dine argumenter for børns rettigheder.

Flow 2: Rettigheder som børnenes beskyttelsesværn på skolen

Børn har en række rettigheder, men det er voksne der har ansvaret for at føre dem ud i livet. Derfor spiller voksne ansvarsbærere på skoler en vigtig rolle i, at fremme og sikre børns rettigheder – og beskytte de børn, der er i særligt udsatte positioner. Flow 2 handler om beskyttelsesregler og særligt lærere og pædagogers arbejde med at anvende dem i skolen.

Efter flow 2 kan du…:

 • beskrive konkrete beskyttelsesregler ud fra din rolle som myndighedsperson i skoleregi.
 • reflektere rettighedsbaseret over betydningen af sanktioner af elever.
 • forklare de opmærksomhedspunkter, der er forbundet med at være ansvarsbærer.
 • redegøre for de væsentligste tendenser i udviklingen af børns rettigheder over tid.
 • stå op mod handlinger, der forhindrer et rettighedsbaseret børnesyn.
 • bruge din viden om den historiske udvikling til at argumentere for vigtigheden af børns rettigheder.
 • gengive de vigtigste kendetegn ved begreberne: stigmatisering, fordomme, stereotyper og forventnings-fattigdom.
 • reflektere løbende over dine egne antagelser i mødet med børn.
 • have et reflekteret blik på anvendelsen af konventionens artikel 2 på din skole.

Flow 3: Skolens syn på børn gennem nye rettighedsbriller

I det sidste flow arbejder hele personalegruppen med at definere et nyt fælles børnesyn, som tager direkte afsæt i Børnekonventionen. Flowet har også fokus på, hvordan man i arbejdet med børn kan bruge et rettighedssprog og være bevidst om egne antagelser.

Efter flow 3 kan du…:

 • redegøre for  principperne til efterlevelse af et rettighedsbaseret børnesyn.
 • bidrage aktivt til et vedholdende fokus på at leve op til et  fælles børnesyn på din skole.
 • argumentere rettighedsbaseret for og imod forskellige børnesyn.