Hvem taler? Det gør du!

Børn har ret til at blive hørt så nu er det deres tur til at tale. Dette forløb er ét af i alt fire forløb, der klæder dine elever på til at sige deres mening og forme deres synspunkter, når de skal holde Børnenes Nytårstale. Forløbet kan gennemføres som det tredje i rækken af de fire forløb – eller det kan gennemføres helt for sig selv.

“Hvem taler? Det gør du!” henvender sig både til mellemtrins- og udskolingselever. Mange af øvelserne går igen, men nogle er forskellige fra trin til trin. I lærervejledningerne kan du se, hvis der skal bruges materialer til øvelserne. Efter forløbet kan eleverne forstå talen som genre og udtrykke deres synspunkter gennem en tale. Øvelserne lægger op til drøftelser af forskellige former for taler, at eleverne øver sig i at udtrykke budskaber, samt at eleverne vejledes i at finde deres emne og bygge deres tale op. Forløbet slutter med, at eleverne skriver en tale.

2 lektioner

Elever (mellemtrin)

Hent lærervejledning

Øvelse 1: Hvem taler? Det gør du!

Se filmen ’Hvem taler? Det gør du!’

Facilitér en snak i klassen om taler med udgangspunkt i filmen. Brug tavlen til at notere eksempler (det kan være en hyldest til en person, der har gjort noget godt, en velkomst til en fest, en politiker, der taler på Christiansborg, Dronningen, der holder nytårstale, etc.)

Bed eleverne tale i to minutter med deres sidekammerat om nedenstående spørgsmål. Eleverne kan også reflektere over spørgsmålene fælles.

– Fortæl om en tale, du har hørt. Hvad handlede den om? Hvorfor var den god? Kedelig? Var den spændende, lang, sørgelig, sjov?

– Hvis en tale skulle være en, jeg ville lytte til, hvordan skulle den så være?

Lav en hurtig opsamling. Lad de grupper, der har lyst, fortælle, hvad de talte om.

Forslag til spørgsmål til facilitering af snak om film:

  • Hvad handlede filmen om
  • Har I hørt en tale før?

Øvelse 2: Fantastisk eller problematisk?

Fortæl eleverne, at de nu skal lave en slags opvarmning til at holde en tale. 

Eleverne skal i grupper på 5-6 stykker finde 10-12 ting, som de putter i en pose, f.eks. blyant, viskelæder, vante, bog, drikkedunk, hårelastik, nøgle mv. Posen skal de give til nabogruppen, så de ikke ved, hvad den indeholder.  

Hver gruppe skal have en printet udgave af arbejdsark 3a, ’Fantastisk eller problematisk?’, som skal klippes over i to. Hver halvdel skal krølles sammen til en kugle, som lægges midt på hvert bord. 

Eleverne skal nu på skift vælge en papirkugle, som en fra gruppen holder på ryggen i højre og venstre hånd. Eleven skal derefter trække en ting fra posen og med det samme holde en tale om, hvor enten fantastisk eller problematisk den genstand, de har trukket fra posen, er.  

Det kan f.eks. være: ”Jeg står her med en blyant! Den er fantastisk, fordi den er så rød og er så god til at skrive ønskelister med.” Eller: ”Denne blyant er problematisk, fordi den knækker hele tiden og aldrig vil skrive det, jeg beder den om.”   

De andre elever skal tage tid, så hver elev kun bruger et minut.  

Det er vigtigt at huske eleverne på, at talerne ikke må blive personlige eller bruges til at tale dårligt om andres ting.  

Øvelse 3: Året der gik, og året der kommer

Læreren tegner to cirkler: en stor, som kaldes ’Verden’, og en lille i midten, hvor der står ’Mig’ på tavlen.  

Giv eleverne to minutter til at tænke på, hvad der er sket i verden af begivenheder, som har gjort indtryk, og som man måske kunne holde en tale om. Det kan være i hele verden, i Danmark eller i den by, de bor i. Emnerne kan være noget godt, der er sket, eller noget tragisk, kedeligt eller noget, som kunne gøres anderledes.  

Hver elev skriver sit bud på en Post-it eller en lap papir. Hver elev går, efterhånden som de er færdige, op og sætter deres lap i den yderste cirkel.

Gennemgå i plenum de emner, der er kommet op på tavlen. Er der mange gengangere? Måske kan nogle bud inspirere andre? Er der nogle emner, der begge kunne komme med i en tale?  

Taleskrivning

Hver elev skal have arbejdsarkene 3b,Byg en tale op’, og 3c, ’Tips og tricks’. 

Gennemgå arbejdsark 3b, ’Byg en tale op’ samt ’Tips og tricks’ sammen med eleverne, inden de selv skal i gang.    

Arket skal bruges til en personlig brainstorm. Eleverne skal i næste forløb øve selve fremførelsen af talen.  

Ekstra til læreren

Lad eleverne lytte til/læse taler og tal om opbygning og virkemidler.

Her kan du finde eksempler på  børn og unge, der holder taler:

Maris nytårstale 2024 (Børnenes Nytårstale)

 ”Don´t give up on adults”

Prins Christians tale på sin 18 års fødselsdag

Her kan du finde danske taler:

Nytårstaler siden 1940

H.M. Dronningens nytårstaler (kongehuset.dk) 

Kronprinsesse Marys tale til Kronprinsens 50 års fødselsdag har mange virkemidler med.  

Øvrige danske taler

På YouTube kan du finde berømte taler f.eks. Martin Luther King, Barak Obama, John F. Kennedy, Greta Thunberg osv.

Elever (udskoling)

Hent lærervejledning

Øvelse 1: Hvem taler? Det gør du!

Se filmen ’Hvem taler? Det gør du!’  

Facilitér en snak i klassen om taler med udgangspunkt i filmen. Brug tavlen til at notere eksempler (det kan være en hyldest til en person, der har gjort noget godt, en velkomst til en fest, en politiker, der taler på Christiansborg, Dronningen, der holder nytårstale, etc.).

Bed eleverne tale i to minutter med deres sidekammerat om nedenstående spørgsmål. Eleverne kan også reflektere over spørgsmålene fælles. 

  • Fortæl om en tale, du har hørt. Hvad handlede den om? Hvorfor var den god? Kedelig? Var den spændende, lang, sørgelig, sjov?   
  • Hvis en tale skulle være en, jeg ville lytte til, hvordan skulle den så være? 

Lav en hurtig opsamling. Lad de grupper, der har lyst, fortælle, hvad de talte om.  

Forslag til spørgsmål til facilitering af snak om film: 

  • Hvad handlede filmen om?   
  • Har I hørt en tale før?   

Øvelse 2: Fold en tale

Fortæl eleverne, at de nu skal lave en slags opvarmning til at skrive en tale.  

I grupper på tre skal der nu skrives en tale. Fold arbejdsarket (3A) således, at første person skriver på folden, der har nr. 1, og som starter med ”Tak fordi I er kommet! Jeg vil nu holde en tale om… ” Eleven skal skrive ned til kanten. 

Herefter folder eleven arket, så kun fold nr. 2 er synlig. Her står en trykt sætning: ”Og det mener jeg er så vigtigt, fordi… ”  

Den næste elev skriver videre og folder talen således, at den sidste elev afslutter talen på fold 3, hvor den første sætning lyder: ”Og her til sidst vil jeg gerne slå fast at…” 

Eleverne skal vælge en fra gruppen, som læser talen højt for klassen. Talen slutter med ”Godt nytår – og Gud bevare Danmark!”  

Øvelse 3: Året der gik, og året der kommer

Læreren tegner fire cirkler inden i hinanden på tavlen eller på en flipover. Den yderste cirkel skal hedde ’I verden’, den næste ’I Danmark’, herefter ’I min by’ og til sidst – inde i midten – ‘mig’.

Giv eleverne to minutter til at tænke på, hvad der er sket i verden af begivenheder, tendenser eller oplevelser, som kunne komme med i en nytårstale. Hver elev skriver sit bud på en Post-it eller en lap papir. Hver elev går, efterhånden som de er færdige, op og sætter deres lap i den yderste cirkel. Herefter skal de tænke over noget, der er sket i Danmark, og på samme måde gå op og sætte deres bud i cirklen ’I landet’ og til sidst samme procedure med ’Min by’. 

Emnerne kan være noget godt, der er sket, eller noget tragisk, kedeligt eller noget, som kunne gøres anderledes.  

Det kan blive sværere at komme på noget, jo længere ind mod midten man kommer. Har man ikke noget bud, er det også OK.  

Gennemgå i plenum de emner, der er kommet i de forskellige cirkler. Er der mange gengangere? Måske kan nogle bud inspirere andre? Er der nogle emner, der begge kunne komme med i en tale?  

Taleskrivning

Hver elev skal have arbejdsarkene 3b,Byg en tale op’, og 3c, ’Tips og tricks’. 

Gennemgå arbejdsark 3b, ’Byg en tale op’, samt ’Tips og tricks’ sammen med eleverne, inden de selv skal i gang.    

Arket skal bruges til en personlig brainstorm. Eleverne skal i næste forløb øve selve fremførelsen af talen. 

Ekstra til læreren

Lad eleverne lytte til/læse taler og tal om opbygning og virkemidler.

Her kan du finde eksempler på  børn og unge, der holder taler:

Maris nytårstale 2024 (Børnenes Nytårstale)

 ”Don´t give up on adults”

Prins Christians tale på sin 18 års fødselsdag

Her kan du finde danske taler:

Nytårstaler siden 1940

H.M. Dronningens nytårstaler (kongehuset.dk) 

Kronprinsesse Marys tale til Kronprinsens 50 års fødselsdag har mange virkemidler med.  

Øvrige danske taler

På YouTube kan du finde berømte taler f.eks. Martin Luther King, Barak Obama, John F. Kennedy, Greta Thunberg osv.