Hvem skal lytte?

Børn har ret til at blive hørt så nu er det deres tur til at tale. Dette forløb er ét af i alt fire forløb, der klæder dine elever på til at sige deres mening og forme deres synspunkter, når de skal holde Børnenes Nytårstale. Forløbet kan gennemføres som det fjerde i rækken af de fire forløb – eller det kan gennemføres helt for sig selv.

“Hvem skal lytte?” henvender sig både til mellemtrins- og udskolingselever. Mange af øvelserne går igen, men nogle er forskellige fra trin til trin. I lærervejledningerne kan du se, hvis der skal bruges materialer til øvelserne. Efter forløbet har eleverne fået erfaringer med at reflektere over målgrupper og formidle deres budskaber til relevante modtagere.  Øvelserne i forløbet handler om at forholde sig til en målgruppe for talens budskaber, samt øve sig i den mundtlige formidling. Dette forløb skal ende i, at de elever, der har mod på det, holder deres tale for relevante modtagere – fx for byrådet, skolebestyrelsen eller på det lokale bibliotek. Eleverne kan på samme måde optage og indsende sin tale til TV 2.  

2-3 lektioner

Elever (mellemtrin)

Hent lærervejledning

Øvelse 1: Talens modtager

Fortæl eleverne, at de nu skal tænke over hvem der skal høre talen. Hvem vil det give mening skal lytte til hvad man har på hjerte?  

Lav en fælles brainstorm på tavlen over, hvem der kan være modtagere af taler og hvor talen i så fald, kan holdes. Som lærer kan du strukturere brainstormen i forskellige målgrupper afhængigt af emne og byde ind med viden om muligheder i lokalsamfundet. 

Eksempler på modtagere og steder, hvor talen kan holdes :

Nationalt: Skal talen optages og sendes til TV 2? Her taler man til den brede befolkning. Formålet kan være at bidrage til, at den gennemsnitlige borger respekterer og tager børn og unges stemme alvorligt, eller at give børns perspektiv og syn på aktuelle situationer eller debatter i samfundet. 

Lokalt: Skal talen holdes i lokalområdet fx på det lokale bibliotek, museum og/eller andre fritids- og kulturinstitutioner i kommunen. Som lærer kender du til de lokale muligheder og hvilket samarbejde skolen i forvejen har. Her taler man til det brede lokalsamfund, og formålet er at bidrage til, at den gennemsnitlige borger respekterer og tager børn og unges stemme alvorligt, eller at give børns perspektiv og syn på aktuelle situationer eller debatter i samfundet/lokalsamfundet   

En specifik modtager: Talen kan være rette mod en mere specifik problematik/emne fx toiletforhold på skolen, at ens skolevej er utryg mv. Her kan det være relevant at tænke i modtagere, som fx skolebestyrelsen, byrådet, idrætsklubben mv.   

Øvelse 2: Hvilke ører skal lytte?

Eleverne skal nu deles i fire grupper. Den første gruppe skal tale til børn i en vuggestue/børnehave, den anden gruppe skal tale til beboere på et plejehjem, den tredje til alle danskere, der ser nytårstale på TV, den fjerde gruppe skal tale til de politikere, der er valgt til folketinget.

Eleverne skal forklare følgende til henholdsvis små børn, ældre mennesker, politikere og aliens

 • Vigtigheden i, at børn og unge må sige deres mening
 • Hvorfor det er vigtigt at sige sin mening på en måde, så man ikke sårer andre.

 

Grupperne får fem minutter til at forberede sig. Fælles skal de finde ud af, hvad de vil sige, hvordan de vil gøre budskabet tydeligt for målgruppen, hvilke virkemidler – og måske eksempler – de vil bruge, så modtageren får så meget ud af talen som muligt. Hvilket kropssprog og hvilken stemmeføring skal bruges?


Hver gruppe vælger en, der holder talen.

Talen skal maks. vare et minut.

Efter hver tale, lad da de andre grupper give feedback.

Fortæl, at der er mange måder at give feedback på. Den måde, I skal bruge, er denne:

 • Fortæl først, hvad der fungerede godt.
 • Fortæl derefter, hvad der kunne ændres, så talen blev endnu bedre

 

Tag eventuelt udgangspunkt i arbejdsark 4a ”Feedback”

Øvelse 3: Øv og film din tale

Eleverne er nu nået til at øve sig i at holde den tale, de har skrevet. Hver elev skal have en printet udgave af arbejdsarkene 4a: `Feedback´ og 4b `Gode råd´. Gennemgå arkene fælles plenum og fortæl eleverne at begge ark også kan bruges til at øve talen derhjemme eller med en makker.

Eleverne skal nu gå sammen enten to og to eller i mindre grupper.

Eleverne skal forestille sig, at deres tale skal vises i fjernsynet til nytår.

Grupperne skal finde et godt sted, hvor lyset er godt. Den elev, der filmer, kan enten bruge en holder/ben til telefonen/kameraet, eller også skal armen, der holder kameraet, hvile på noget, så det ikke bliver
rystet.

Husk eleverne på, at:

 • at de kan bruge arbejdsark 4a og 4b med gode råd, når de skal øve talen
 • den, der holder talen skal kigge ind i kameraet
 • det er helt normalt at være genert, fnise eller vrøvle de første par gange

 

Når alle i gruppen er filmet, skal eleverne med udgangspunkt i arbejdsark 4a, give hinanden feedback.


Har nogen elever fået lyst til at sende deres tale ind til TV 2, er der i arbejdsarket information om, hvor de kan læse mere. (Der kræves tilladelse fra forældre/værge, men det fremgår i linket).

Opsamling i klassen
• Hvordan var det at holde sin tale?
• Hvordan var det at blive filmet?
• Hvad er vigtigt, når man filmer (lys, skygger, baggrund, lyd)?
• Hvordan var det at give feedback?
• Hvordan var det at få feedback?
• Hvorfor er det vigtigt at give feedback på en god måde?

Til læreren

Vær opmærksom på, hvis nogle elever ikke må eller vil filmes. Aftal med eleverne, at kun den, der har holdt talen, har adgang til den efter øvelsen.  Eleverne skal så vidt muligt have deres taler optaget på egen mobil eller kamera. Er dette ikke en mulighed, skal det sikres at elever ikke har film liggende på andre elevers telefoner. 

Elever (udskoling)

Hent lærervejledning

Øvelse 1: Målgruppen for talen

Fortæl eleverne, at de nu skal overveje, hvem målgruppen er for deres tale. Hvem skal høre, hvad man har på hjerte. 

Lav en fælles brainstorm på tavlen over, hvem der kan være modtagere af taler, og hvor talen i så fald skal holdes. Som lærer kan du strukturere brainstormen i forskellige målgrupper afhængigt af emne og byde ind med viden om muligheder i lokalsamfundet. 

Eksempler på modtagere og steder, hvor talen kan holdes:

Nationalt: Skal talen optages og sendes til TV 2? Her taler man til den brede befolkning af danskere. Formålet kan være at bidrage til, at den gennemsnitlige borger respekterer og tager børns og unges stemme alvorligt, eller kan give børns perspektiv og syn på aktuelle situationer eller debatter i samfundet. 

Lokalt: Skal talen holdes i lokalområdet, f.eks. på det lokale bibliotek, museum og/eller andre fritids- og kulturinstitutioner i kommunen. Som lærer kender du til de lokale muligheder, og hvilket samarbejde skolen i forvejen har. Her taler man til det brede lokalsamfund, og formålet er at bidrage til, at den gennemsnitlige borger respekterer og tager børns og unges stemme alvorligt, samt give børns perspektiv og syn på aktuelle situationer eller debatter i samfundet/lokalsamfundet. 

En specifik modtager: Talen kan være rettet mod en mere specifik problematik/emne, f.eks. toiletforhold på skolen, at ens skolevej er utryg mv. Her kan det være relevant at tænke i modtagere som f.eks. skolebestyrelsen, byrådet, idrætsklubben mv. 

Øvelse 2: Hvilke ører skal lytte?

Eleverne skal nu deles i fire grupper. Den første gruppe skal tale til børn i en vuggestue/børnehave, den anden gruppe skal tale til beboere på et plejehjem, den tredje til alle danskere, der ser nytårstale på TV, den fjerde gruppe skal tale til de politikere, der er valgt til folketinget.

Eleverne skal forklare følgende til henholdsvis små børn, ældre mennesker, folk i Danmarks stuer og politikere:

 • Vigtigheden i, at børn og unge må sige deres mening
 • Hvorfor det er vigtigt at sige sin mening på en måde, så man ikke sårer andre.


Grupperne får fem minutter til at forberede sig. Fælles skal de finde ud af, hvad de vil sige, hvordan de vil gøre budskabet tydeligt for målgruppen, hvilke virkemidler – og måske eksempler – de vil bruge, så modtageren får så meget ud af talen som muligt. Hvilket kropssprog og hvilken stemmeføring skal bruges?

Hver gruppe vælger en, der holder talen. Talen skal maks. vare et minut.


Efter hver tale, lad da de andre grupper give feedback.

Fortæl, at der er mange måder at give feedback på. Den måde, I skal bruge, er denne:

 • Fortæl først, hvad der fungerede godt.
 • Fortæl derefter, hvad der kunne ændres, så talen blev endnu bedre

 

Tag eventuelt udgangspunkt i arbejdsark 4a ”Feedback”.

Øvelse 3: Øv og film din tale

Eleverne er nu nået til at øve sig i at holde den tale, de har skrevet. Hver elev skal have en printet udgave af arbejdsarkene 4a: `Feedback´ og 4b `Gode råd´. Gennemgå arkene fælles plenum og fortæl eleverne at begge ark også kan bruges til at øve talen derhjemme eller med en makker.

Eleverne skal nu gå sammen enten to og to eller i mindre grupper. Eleverne skal forestille sig, at deres tale skal vises i fjernsynet til nytår.

Grupperne skal finde et godt sted, hvor lyset er godt. Den elev, der filmer, kan enten bruge en holder/ben til telefonen/kameraet, eller også skal armen, der holder kameraet, hvile på noget, så det ikke bliver rystet.

Husk eleverne på, at:

 • at de kan bruge arbejdsark 4a og 4b med gode råd, når de skal øve talen
 • den, der holder talen skal kigge ind i kameraet
 • det er helt normalt at være genert, fnise eller vrøvle de første par gange

 

Når alle i gruppen er filmet, skal eleverne med udgangspunkt i arbejdsark 4a, give hinanden feedback. Har nogen elever fået lyst til at sende deres tale ind til TV 2, er der i arbejdsarket information om, hvor de
kan læse mere. (Der kræves tilladelse fra forældre/værge, men det fremgår i linket).


Opsamling i klassen

 • Hvordan var det at holde sin tale?
 • Hvordan var det at blive filmet?
 • Hvad er vigtigt, når man filmer (lys, skygger, baggrund, lyd)?
 • Hvordan var det at give feedback? 
 • Hvordan var det at få feedback?
 • Hvorfor er det vigtigt at give feedback på en god måde?

 

Til læreren

Vær opmærksom på, hvis nogle elever ikke må eller vil filmes. Aftal med eleverne, at kun den, der har holdt talen, har adgang til den efter øvelsen.  Eleverne skal så vidt muligt have deres taler optaget på egen mobil eller kamera. Er dette ikke en mulighed, skal det sikres at elever ikke har film liggende på andre elevers telefoner.