Du har også ret

Børn har ret til at blive hørt så nu er det deres tur til at tale. Dette forløb er ét af i alt fire forløb, der klæder dine elever på til at sige deres mening og forme deres synspunkter, når de skal holde Børnenes Nytårstale. Forløbet kan gennemføres som det første i rækken af de fire forløb – eller det kan gennemføres helt for sig selv.

“Du har også ret” henvender sig både til mellemtrins- og udskolingselever. Mange af øvelserne går igen, men nogle er forskellige fra trin til trin. I lærervejledningerne kan du se, hvis der skal bruges materialer til øvelserne. Efter forløbet kan eleverne beskrive Børnekonventionen og FN, fortælle om børn og unges rettigheder samt indgå i en drøftelse af, hvad rettighederne betyder for dem selv.

1 lektion

Elever (mellemtrin)

Hent lærervejledning

Øvelse 1: Ordet er dit!

Lav en brainstorm på tavlen med det formål at undersøge elevernes viden om Børnekonventionen og børns og unges rettigheder. Spørg f.eks. ”Hvad ved I om Børnekonventionen?”. Undlad at rette på eleverne, men lad associationerne flyde frit. 

 Se filmen ’Ordet er dit’. Tal herefter om filmen i plenum og elevernes associationer i brainstormen. 

Forslag til spørgsmål til facilitering:

 • Hvad handlede filmen om?  
 • Var der noget, I ikke vidste i forvejen?  
 • Kan I huske hvad artikel 12 handlede om?  
 • Kan I komme med eksempler på, hvornår man er ligeværdig og ligestillet? 
 • Hvorfor er det godt/dårligt?   
 • Kan I komme med eksempler på, hvor børn og unge burde høres, men ikke bliver spurgt? I hverdagen, i skolen, i samfundet omkring jer – måske i hele verden!  
 • Tror I, alle voksne ved, at børn og unge har ret til at blive lyttet til?  

Øvelse 2: Flip et spørgsmål

Fortæl eleverne, at de nu skal lære mere om Børnekonventionen. Hver elev skal have et printet arbejdsark ’Flip et spørgsmål’. 

På arbejdsark 1a, ’Børnekonventionen’, er en tekst, der handler om Børnekonventionen. Enten kan teksten vises på en stor skærm og læses i fællesskab, eller eleverne kan læse den for hinanden to og to eller i mindre grupper.  

Når teksten om Børnekonventionen er læst (evt. to gange), skal hver elev folde en flipflapper/nipnapper (spørg eleverne om, hvad de kalder den) ud af arbejdsark 1b, ’Flip et spørgsmål’.   

Når flipflapperen er foldet, skal eleverne gå rundt imellem hinanden og skiftes til at spørge og svare på otte spørgsmål, som er i flipflapperen. 

Når det vurderes, at eleverne har været flere spørgsmål igennem, stopper aktiviteten. 

Som opsamling kan eleverne fortælle: 

 • Hvad har jeg lært om Børnekonventionen, jeg ikke vidste før?  
 • Hvad synes jeg er det mest vigtige, jeg har lært om Børnekonventionen?  

Ekstra til læreren: Artikel 12 og børneinddragelse

Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. 

(Artikel 12, Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder) 

Elever (udskoling)

Hent lærervejledning

Øvelse 1: Ordet er dit!

Lav en brainstorm på tavlen med det formål at undersøge elevernes viden om Børnekonventionen og børns og unges rettigheder. Spørg f.eks. ”Hvad ved I om Børnekonventionen?”. Undlad at rette på eleverne, men lad associationerne flyde frit.  

Se filmen ’Ordet er dit’. 

Tal herefter om filmen i plenum og elevernes associationer i brainstormen. 

Forslag til spørgsmål til facilitering:

 • Hvad handlede filmen om?  
 • Var der noget, I ikke vidste i forvejen?  
 • Hvad betyder artikel 12 for jer? (Læs evt. artiklen op).  
 • Hvad betyder det, at børn er ligeværdige, men ikke ligestillede med voksne?  
 • Kan I komme med eksempler på, hvornår man er ligeværdig og ligestillet? 
 • Hvorfor er det godt/dårligt?   
 • Kan I komme med eksempler på, hvor børn og unge burde høres, men ikke bliver spurgt – i hverdagen, i skolen, i samfundet omkring jer?   
 • Tror I, alle voksne ved, at børn og unge har ret til at blive lyttet til?  

Øvelse 2: Fisk et spørgsmål

Del eleverne i grupper af fire til fem elever. Hver gruppe skal have et sæt med de tre arbejdsark  

(ark 1a, 1b, 1c).  

De to arbejdsark (1a og 1b) er en tekst om Børnekonventionen og FN. Det tredje arbejdsark (1c) består af spørgsmål til teksten og skal klippes ud efter linjerne og lægges på bordet med bagsiden opad.  

En fra gruppen læser teksten (1a + 1b) op for de andre i gruppen (eventuelt to gange).  

I gruppen vælges én der skal være ’dommer’. Eleven, der er dommer, har teksten (1a og 1b) foran sig. De andre i gruppen trækker på skift et spørgsmål (udklip af ark 1c). Det er dommeren, der vurderer, om svaret er rigtigt, ud fra det, der står i teksten. 

Hvis man svarer rigtigt, beholder man kortet, og hvis man svarer forkert, lægger man kortet på bordet igen med bagsiden opad. Den, der har flest kort til sidst, har vundet. 

Ekstra til læreren: Artikel 12 og børneinddragelse

Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. 

(Artikel 12, Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder) 

 Ligestillede og ligeværdige 

Forholdet mellem at være ligestillede og ligeværdige understreger den asymmetriske relation mellem børn og voksne og tydeliggør særligt den voksnes ansvar for relationen og rammerne.

Børn og unge har ret til at blive hørt, og voksne skal respektere deres mening, men det er de voksnes ansvar at skabe mulighed for, at børn og unge kan komme til orde i trygge og inkluderende rammer.

Børn og voksne er således ligeværdige i forhold til deres ret til at blive hørt og taget alvorligt, men ikke ligestillede, da det er de voksnes ansvar at tage vare på barnets bedste.