dkBørn

UNICEF Danmarks Læringsunivers

Undervisningsmaterialer

Mangler du viden om Børnekonventionen, gode eksempler på børneinddragelse eller indsigt i betydningen af et rettighedsbaseret børnesyn?

Vi tilbyder dig inspiration til dit arbejde med børn og unge gennem videoer, podcasts, digitale e-læringsmoduler, guidelines og hele læringsforløb. Hvis du er lærer kan du også finde materialer til dine elever, med tilknyttede lærervejledninger. Søg dig frem til netop det du har brug for.

Du kan også læse mere om UNICEF Danmarks ambition om at være en samlende aktør for rettighedsundervisning i hele Danmark.

Digitalt modul
Forældre
Klubleder
Klubpædagog
Læs mere

Som en del af All Right projektet, der har til formål at fremme børn og unges rettigheder online, bidrager UNICEF til at kompetenceudvikle fritidsklubber i Danmark, så personalet står stærkere i det pædagogiske arbejde med børnenes digitale færden. I dette modul introduceres du til All Right projektet og hvad det vil sige at være en All Right klub. Modulet er en del af forløbet 'Det Digitale Værksted', som primært henvender sig til All Right klubber.